Nhà máy điện mặt trời Khánh Hòa
  • ĐV Thi công: VNECO
  • Ngày bắt đầu dự án: 2020
  • Ngày hoàn thành dự án: 2021

Nhà máy điện mặt trời Khánh Hòa

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung có tổng công suất thiết kế 50 MW, đặt tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đầu tư khoảng 1.372 tỷ đồng.