600,000

Đèn xoay Halogen

490,000

Thước cuộn Century

499,000

Kìm cắt ống nhựa