Bất động sản
Bất động sản

Bất động sản

Kinh nghiệm về Bất động sản

Với chiến lược phát triển của mình trong những năm qua, VNECO cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; tư vấn hệ thống lưới điện, tư vấn xây lắp đường dây trên không và trạm biến áp, tư vấn xây dụng nhà máy điện – năng lượng tái tạo.

Những dự án quy mô