Tổng thầu xây dựng

Tổng thầu xây dựng

VNECO có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất, cung cấp tất cả các nguồn lực kỹ thuật cho các địa điểm sản xuất.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kỹ năng trong việc cung cấp cả hợp đồng và nhân sự thường trực, bao gồm cả các giải pháp dịch vụ được quản lý. Phương pháp tìm kiếm của chúng tôi là một quy trình chi tiết trong thời gian đó chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu và văn hóa của khách hàng để cho phép chúng tôi hoạt động hiệu quả như một phần mở rộng của doanh nghiệp của họ.

Những dự án quy mô