Đường dây 500kv – Quảng trạch – Dốc Sỏi
  • Tên dự án: Đường dây 500Kv Quảng Trạch
  • Chủ đầu tư: VNECO
  • Năm bắt đầu: 2018
  • Năm kết thúc: 2019

Đường dây 500kv – Quảng trạch – Dốc Sỏi

Xây dựng đường dây 500kV mạch kép đi qua địa phận 02 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng 32,6km có điểm đầu là SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch và điểm cuối là TBA 500KV Vũng Áng;