Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong

Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong

Tên dự án: Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Quản lý điều hành dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Hình ảnh thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quy mô: Xây dựng mới đường dây 500kV 2 mạch dài khoảng 156,78km từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D (G36A) – Điểm đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân.

Vị trí: Dự án đi qua tỉnh Khánh Hòa gồm huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và TP Cam Ranh và tỉnh Ninh Thuận gồm huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam.

Nhiệm vụ: Giải phóng công suất của Trung tâm Điện lực Vân Phong (trong đó có Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1), Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia.

Khởi công: 7/2022