Nhà máy điện mặt trời Cư Jút
  • Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Cư Jút
  • Chủ đầu tư: EVNCHP
  • Ngày bắt đầu dự án: 2017
  • Ngày hoàn thành dự án: 2019

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Các công trình được thiết kế chuyên nghiệp với giá thành hợp lý mà vẫn đảm bảo được công năng, thẩm mỹ, kỹ thuật theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước.