Trạm biến áp 500kv Duyên Hải
  • Tên dự án: Trạm biến áp 500kv Duyên Hải
  • Nhà thầu chính: VNECO
  • Năm khởi công: 2019
  • Năm hoàn thành: 2020

Trạm biến áp 500kv Duyên Hải

Trạm biến áp 500kV