Bảo trì, Bảo dưỡng các nhà máy điện

VNECO xây dựng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và cung ứng các thiết bị, máy móc chuyên dụng trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió.