Dịch vụ du lịch

Dịch vụ du lịch

Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, VNECO còn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản. Mặc dù không phải lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính nhưng cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Đối tác chiến lược của VNECO

Tên công ty:  Công ty Cổ phần Mablue
Địa chỉ:  132 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Website:  https://travel.malblue.com