Sản xuất công nghiệp

SẢN XUẤT CỘT ĐIỆN, GIA CÔNG CƠ KHÍ – MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, KẾT CẤU THÉP, KHUNG NHÀ TIỀN CHẾ

Đã cung cấp hàng ngàn tấn cột thép mạ kẽm nhúng nóng cho các công trình: đường dây và trạm biến áp.

SẢN XUẤT CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM VÀ CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG LY TÂM CÁC LOẠI

Đã cung ứng nhiều lô hàng cột điện bê tông ly tâm 10m, 12m, 20m, ống cống cấp thoát nước cho phát triển lưới điện nông thôn, khu công nghiệp và khu đô thị của các tỉnh miền trung và các tỉnh tây nguyên.