Tổng thầu xây dựng

VNECO có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản xuất, cung cấp tất cả các nguồn lực kỹ thuật cho các địa điểm sản xuất.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có kỹ năng trong việc cung cấp cả hợp đồng và nhân sự thường trực, bao gồm cả các giải pháp dịch vụ được quản lý. Phương pháp tìm kiếm của chúng tôi là một quy trình chi tiết trong thời gian đó chúng tôi phát triển sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu và văn hóa của khách hàng để cho phép chúng tôi hoạt động hiệu quả như một phần mở rộng của doanh nghiệp của họ.

I. Xây dựng đường dây trên không từ 110Kv đến 500Kv:

VNECO là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình đường dây điện tại Việt Nam với hơn 1600km ĐZ 110Kv, 1200km ĐZ 220kv và 1500km ĐZ 500kv.

II. Xây dựng trạm biến áp đến 500Kv:

Xây lắp trạm biến áp chính là lĩnh vực được đầu tư song song với xây lắp đường dây, là ngành nghề cơ bản, gắn liền với sự ra đời của Tổng Công ty. Năng lực xây lắp trạm biến áp của VNECO đã được kiểm chứng qua sự hài lòng, tín nhiệm của chủ đầu tư với phương châm “Chất lượng đảm bảo, tiến độ đáp ứng, an toàn tuyệt đối” với sản phẩm là trên 60 công trình trạm biến áp từ 500kV (dung lượng từ 300 MVA đến 450 MVA); 220kV (dung lượng từ 63 MVA đến 125 MVA) đến 110kV (dung lượng từ 5 MVA đến 50 MVA).

III. Xây dựng cáp ngầm:

Cùng với việc thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp, VNECO luôn quan tâm đầu tư phát triển xây lắp cáp lực và cáp ngầm, cáp siêu nhiệt. Đã tham gia xây dựng lắp đặt hàng ngàn km hệ thống cáp lực trong các trạm biến áp mà đơn vị đã thi công.

Hiện nay đang hợp tác chiến lược với Tập Đoàn Ankura trong việc tham gia các gói thầu ngầm hóa hệ thống lưới điện Việt Nam.