Thông Báo: Tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông Báo: Tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Shared

11 / 100

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 – Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  3. Tài liệu họp cổ đông : Link download Tổng hợp Tài liệu họp ĐHĐCĐ VNECO 2023

Trân trọng!

Add a Comment

Your email address will not be published.