VNECO hoàn tất và thành công việc thẩm định tín chỉ giảm thải Carbon Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard)

VNECO hoàn tất và thành công việc thẩm định tín chỉ giảm thải Carbon Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard)

Shared

VNECO hoàn tất và thành công việc thẩm định tín chỉ giảm thải Carbon Tiêu chuẩn vàng (Gold Standard) với tổ chức quốc tế tại nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong 1.

Vào ngày 14/02/2023, VNECO đã hoàn tất việc thẩm định lần cuối cùng về tín chỉ giảm phát thải Carbon Gold Standard với tổ chức quốc tế đến từ Ấn Độ và Singapore tại nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong 1, tỉnh Bình Thuận.

Gold Standard là một chương trình nhãn hiệu chứng nhận tiêu chuẩn và biểu trưng cho các dự án giảm phát thải phi chính phủ trong Cơ chế Phát triển Sạch, thị trường Carbon Tự nguyện và các biện pháp can thiệp phát triển và khí hậu khác. Nó được xuất bản và quản lý bởi Gold Standard Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Nó được thiết kế với mục đích đảm bảo rằng các khoản tín dụng carbon là có thật và có thể kiểm chứng được và rằng các dự án có những đóng góp có thể đo lường được cho sự phát triển bền vững.

Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong đã đi vào hoạt động, dự kiến sẽ giảm phát thải khi CO2 khoảng 392,312 tấn/năm.

Việc tham gia chương trình giảm phát thải khí CO2 không chỉ là sự hưởng ứng tích cực của VNECO về cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 năm 2050, mà còn tạo ra doanh thu cố định đáng kể cho nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong 1.

Add a Comment

Your email address will not be published.